Instalacja solarna – czy to się opłaca?

Korzystanie z nowoczesnych, niekonwencjonalnych źródeł energii i ciepła staje się racjonalne wtedy, kiedy dom został wybudowany w sposób ograniczający straty ciepła, czyli posiada wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a przy tym jest bardzo dobrze ocieplony. W domu wybudowanym w tradycyjny sposób, w którym straty ciepła mogą być o wiele wyższe, dla ich pokrycia należy zainstalować tak wielką liczbę kolektorów słonecznych, iż byłoby to nieopłacalne. Stosowanie kolektorów oraz innych urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii staje się tym bardziej opłacalne, im mniejsze jest zapotrzebowanie całego budynku na energię. Badania wykazują, że ogrzewanie budynków pochłania prawie 30% energii zużywanej w domu. Korzystanie z tradycyjnych źródeł ciepła przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego powstające w procesie spalania. Dlatego też, ograniczając zapotrzebowanie budynków na energię z tradycyjnych źródeł, możemy chronić środowisko. Nie wszystkie wydatki zwracają się szybko – o ile dodatkowe ocieplenie domu zwraca się w pierwszych latach jego eksploatacji, to zwrot kosztów instalacji kolektorów słonecznych wymaga kilkunastu lat. Niezależnie od przyszłych korzyści ekonomicznych dla właścicieli domów energooszczędnych zainstalowanie kolektorów słonecznych jest działaniem na rzecz ochrony środowiska.

Dodaj komentarz